Technológie

cofinfnaced
Projekt “Zelená mobilná recyklačná technológia” získal financovanie z Európskeho fondu Horizon 2020, zameraného na podporu výskumu a inovácií so zmluvným číslom 735012

Technológia LT premení väčšinu bežného odpadu na čistý olej, použiteľný ako ekologické palivo. Technológia LT neprodukuje takmer žiadny odpad ani splodiny.

Premena plastov na olej

Namletný plastový odpad prechádza tepelnou depolymerizáciou, počas ktorej sú dlhé molekulárne reťazce plastov rozkladané na krátke reťazce ropných uhlovodíkov. Na rozdiel od bežnej pyrolýzy, technológia LT zaisťuje optimálne a stabilné podmienky pre depolymerizáciu a týmpadom neprodukuje žiadne nežiadúce produkty (decht) a tvorí iba nepatrné množstvo zbytkových nečistôt a prakticky žiadne emisie.

940789_87711da6ab2b402885dbb2a46a45256c.png_srz_773_394_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz

LT – Samostatná jednotka alebo zostava pre väčšie aplikácie

940789_73c2d7f23a66445e83c82f41e8bac82b.png_srz_450_60_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz

Základný stroj LT je najspolahlivejší a najpokročilejší prístroj na recykláciu plastov na svete. Produkuje 1 liter oleja (o hmotnosti 0,854 kg) z každého kila plastového odpadu. Celodenná produkcia je teda cez 1 000kg. Stroj má hmotnosť 2 500 kg a je dodávaný a kontajnerové riešenie o rozmeroch 8m x 3m x 3m. Požiadavky na elektrický systám sú: 3 fázový / 400V / 60A systém. K výrobe 1 litra oleja potrebuje 1kWh. Stroj má CE certifikát.

 

940789_057de1f88e5f448c819bc3bda8e24fb5.png_srz_100_148_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz 940789_67c86efeda6f469497d4e57f3fd15596.png_srz_128_229_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz

Polyethylén s vysokou hustotou (HDPE)
Príklady: Fľaše od mléka, fľaše na vodu, džúsy, šampóny, umývacie prostriedky na riad, tekuté pracie prášky (nie PET); nádobky na margarín a jogurty; vnútroný obal v krabici na cereálie; vrecia na odpad, vrecká na zeleninu a potraviny

 


940789_52ddf5d6b7a44214a9e3902e0f0f0459.png_srz_101_150_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz940789_292a0cbfed874fca8d8ed3cc2fbbe5ca.jpg_srz_289_179_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

 

 

 

 

Polyethylén s nízkou hustotou (LDPE)

Príklady: Ochranné vrecia, obaly na pečivo a mrazené výrobky, mäkké plastové obaly (na horčicu, med a pod.)


940789_4a1e485ef5bc435392eb0c61f8e79fa7.png_srz_95_140_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz940789_c7a1860e8aac46acb522adfaf3b8bb62.jpg_srz_253_195_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

Polypropylén (PP)

Príklady: Fľašky na kečupy, majonézy, dresingy, potravinové kontajnery, zdravotnícke nádoby, slamky, zátky na fľaše


940789_737e9eae8129468e9ea7391dd784fd9e.png_srz_97_143_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz940789_4af03d830d0347f49b337c3185768bd8.jpg_srz_277_217_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

 

 

 

 

Polystyrén (PS)

Príklady: Baliace a ochranné materiály, obaly na CD a DVD, aplikácie na servírovanie jedla, tácky na balené mäso a zeleninu, kartóny na vajcia, poháre na pitie, piknikový PS riad a príbory.


940789_8609a4abc5d2432492e86ba32f0b90bf.png_srz_283_213_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srz Finálny produkt ako vykurovací olej

Technológia LT 1 premeňuje plastový odpad na nízko sírny olej, známý pod obchodní značkou Plastoil. Ten môže byť ďalej využitý napr. ako vykurovací olej v kotloch.

940789_61681e8a070e4e7dbc9e65c97b3ef581.jpg_srz_286_213_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srzPalivo pre generátory

Vhodné vlastnosti Plastoilu z neho robia náhradu motorovej nafty. Napr. naše nedávne testy ukázali, že olej môže byť spalovaný v dieselových motoroch pre generátory a jeho použitie nemá vplyv na životnost motoru, ani na jeho výkon.

940789_a8a778a983f048aba778a3c421f0f98d.png_srz_286_213_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srzPalivo pre stavebnú techniku

Plastoil môže byť tiež použitý ako palivo pre stavebnú techniku, kde vďaka jeho daňovému zařadeniu dochádza k výrazným úsporám.