Kontakty

940789_ebdf72d1534b4f0ca9f7e9a0b59dc695.png_srz_120_133_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srzPeter Leitner

Od začiatku 90tých rokov pracuje Peter Leitner na vývoji, výrobe a optimalizácií výrobných linek pre velké nadnárodné spoločnosti. Od roku 2006 je Peter zapojený do projektu recyklácie a efektívneho využitia plastového odpadu. Peter dokázal japonský patent pre NVG 1000 zdokonaliť pre komerčné a priemyselné použitie. Dnes táto jedinečná technológia kombinuje vysokú účinnosť a šetrnosť k životnému prostrediu spolu s vysokou mobilitou a modularitou systému. Peter je zodpovedný za technologickú čásť projektu.

 

940789_5146a29de65f40afa5fc711a42696a3a.jpg_srz_120_133_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srzMartin Makara

Martin Makara pracuje v priemyselnom spacovaní plastov od začiatku 90 tých rokov. Skúsenosti s designom, technickými riešeniami a zvláštnými aplikáciami plastov získal v automobilovom priemysle. Martin bol v projekte od sametného začiatku zodpovedný za procesy a technické riešenia technológie.

 

michalMichal Leitner

Michal Leitner je od samého začiatku zapojený do projektu a to hlavne pri výrobe ale taktiež má na starosti spoluprácu so zahraničnými klientmi. Zodpovedá sa hlavne dozorom pri výrobe zariadení od samého začiatku až po inštaláciu, a na vývoji a výskume technológie a aplikácii nových technických riešení.

 

 

borisBoris Žáčik

Boris Žáčik pracuje dlhé roky ako softwarový architekt. K jeho špecializácii patrí napríklad Siemens TIA Portal, WinCC Flexbile, Win32 application development,NET application development, MS SQL, Oracle, MySQL, PHP, JavaScript, jQuery, HTML, HTML5, Adobe Flash, Adobe Flash Builder, Xcode a mnoho iných. Od roku 2008 je Boris zapojený do projektu a pracuje na softwarovom a hardwarovom prevedení technológií.

 

 

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Overenie